Cán bộ nhà nước về hưu có được mua đất nông nghiệp hay không?

Cá nhân, hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng và nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, theo quy định tại Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013.

Hỏi: Vợ chồng tôi là cán bộ nhà nước, nay đã về hưu. Xin hỏi, tôi có được nhận chuyển nhượng hoặc tặng cho đất trồng lúa không?
Xin cảm ơn!
Ông Mạnh Hưng (Bắc Kạn)
Cán bộ, công chức Nhà nước về hưu có được mua bán, chuyển nhượng đất nông
nghiệp? (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).
Trả lời:
Theo thông tin mà ông cung cấp, chúng tôi xin được trả lời như sau:
Cá nhân, hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng và nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa, theo quy định tại Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai 2013.
Tuy nhiên, khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai có quy định, cá nhân, tổ chức hộ gia đình, cộng đồng dân cư được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận thừa kế quyền sử dụng đất.
Như vậy, căn cứ theo các quy định vừa nêu, không trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa nhưng vẫn được nhận thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *