Quy trình chuyển đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh như thế nào?

Hiện tại, gia đình tôi muốn đăng ký chuyển mục đích sử dụng thửa đất trên sang . Xin hỏi, gia đình tôi có phải chuyển sang hình thức thuê đất?

Hỏi: Gia đình tôi mua 1.500m2 đất lúa, được cấp sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng tôi. Gia đình tôi đã đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất và phù hợp với bản đồ quy hoạch sử dụng đất cũng như bản đồ nông thôn mới của tỉnh Thái Nguyên.
Hiện tại, gia đình tôi muốn đăng ký chuyển mục đích sử dụng thửa đất trên sang đất sản xuất kinh doanh. Xin hỏi, gia đình tôi có phải chuyển sang hình thức thuê đất?
Xin cảm ơn!
Trương Thị Hồng Thảo (Thái Nguyên)
Phải nộp tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất
cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. (Ảnh: Báo đầu tư).
Trả lời:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên trả lời như sau:
Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai, Nhà nước có quy định về cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
Mặt khác, theo Điều 2, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước có quy định, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất thương mại dịch vụ; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thuộc đối tượng thu tiền thuê đất.
Căn cứ theo các quyết định nêu trên, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, bà Thảo thuộc trường hợp thuê đất và thuộc đối tượng thu tiền thuê đất.

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *