Có tính hạn mức khi chuyển mục đích đất hay không?

Nếu chủ đầu tư là doanh nghiệp (tổ chức kinh tế) thì xin chủ trương và lập thủ tục chuyển mục đích tại UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tam (Bình Dương) có nhu cầu từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở để xây dựng nhà trọ cho thuê và đồng ý không nợ tiền sử dụng đất.
Qua tìm hiểu, ông Tam được biết hiện nay có một số huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương lại hạn chế diện tích và mỗi người chỉ được chuyển mục đích sang đất ở trong hạn mức được giao đất để phục vụ xây dựng nhà ở.
Ông Tam hỏi, thông tin như vậy đúng hay sai và trường hợp ông muốn xây dựng nhà trọ cho thuê (khoảng 10-20 phòng) thì trình tự thủ tục ra sao? Liệu có phải chuyển sang tổ chức và xin chủ trương thực hiện dự án như Điều 14 Nghị định số 43 ngày 15-5-2014 của Chính phủ không?
Nhà nước chỉ quy định hạn mức giao đất và công nhận quyền sử dụng đất đối với
đất ở chứ không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất.
Trả lời:
Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất như sau:
– Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
Khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013 quy định UBND cấp huyện quyết định cho thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân.
Theo quy hiện hành, Nhà nước chỉ quy định hạn mức giao đất và công nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở (Bình Dương đang áp dụng Quyết định số 37 ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh) và Nhà nước không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất.
Về thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất:
Văn bản số 507/TCQLĐĐ-CSPC ngày 20/04/2016 của Tổng cục Quản lý đất đai có quy định: Yêu cầu cá nhân, hộ gia đình phải có đất ở hợp pháp mới được kinh doanh nhà trọ. Nếu cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất nông nghiệp mà có nhu cầu phát triển nhà ở thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai để có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và sau đó thực hiện phát triển nhà ở theo quy định của pháp luật. Nhà nước không cho thuê đất, giao đất trực tiếp đối với cá nhân, hộ gia đình để thực hiện dự án phát triển nhà ở.
Về việc kinh doanh nhà trọ:
Căn cứ vào mức vốn đầu tư mà nhà đầu tư phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư. Cụ thể:
Nếu chủ đầu tư là hộ kinh doanh cá thể thì xin chủ trương và lập thủ tục chuyển mục đích tại UBND cấp huyện nơi có đất.
Theo đó, thủ tục được thực hiện tại khoản 2 Điều 4 và Điều 16 Quyết định số 49 ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh.
Nếu chủ đầu tư là doanh nghiệp (tổ chức kinh tế) thì xin chủ trương và lập thủ tục chuyển mục đích tại UBND tỉnh.
Thủ tục được thực hiện tại khoản 1 Điều 4 và Điều 12 Quyết định số 49 ngày 02/11/2015 của UBND tỉnh.

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *