Có được đền bù khi giải tỏa phần diện tích cơi nới?

– Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

Hỏi: Tôi đang sống ở một khu tập thể. Căn hộ của tôi có diện tích 25m2 nhưng cơi nới ra thành 50m2 và hàng năm tôi vẫn phải đóng thuế đất là 50m2. Hiện tại, giờ khu tập thể đang giải tỏa để xây dựng lại, liệu phần diện tích cơi nới có được đền bù không?

(Ảnh minh họa, nguồn: Internet)
Trả lời:
Theo thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin tư vấn như sau:
Trường hợp của bạn là đã cơi nới, lấn chiếm nhà chung cư cũ. Khoản 5, Điều 14, Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định, những trường hợp tự cơi nới, xây dựng nhà ở, công trình xây dựng trên đất lấn chiếm trái phép thì không được bồi thường mà chỉ được hỗ trợ theo quy định của pháp luật về đất đai. Nếu đủ điều kiện thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội thì được giải quyết theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Mặc dù bạn đã đóng thuế đất là 50m2 cả phần diện tích đã cơi nới, lấn chiếm nhưng đó là thuế sử dụng đất mà theo quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010 thì diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng.
Do đó, về phần bạn nộp thuế đất 50m2 là nộp cho diện tích đất thực tế bạn sử dụng chứ không phải là đất được quy định trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trường hợp của bạn chỉ được nhận đền bù cho phần diện tích 25m2 và nhận phần hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 83 Luật Đất đai 2013 gồm các phương thức hỗ trợ sau đây:
– Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;
– Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của cá nhân, hộ gia đình mà phải di chuyển chỗ ở;
– Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;
– Hỗ trợ khác.

Cùng Danh Mục:

Liên Hệ Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *