Có được sửa thiết kế nhà mẫu trong dự án hay không?

Chủ tịch UBND huyện, quận là người có thẩm quyền xem xét thẩm định, giải quyết và phê duyệt việc điều chỉnh mẫu nhà. Do đó, bạn cần liên hệ với UBND quận (nơi có dự án) để xem cụ thể trường hợp của mình.

Hỏi: Tôi mua một khu đất nền thuộc dự án thương mại tại Tp.HCM vào năm 2012. Theo bảng thiết kế mẫu nhà xây dựng được duyệt thì nhà này được xây 2 tấm.
Xin hỏi luật sư, nay tôi sửa đổi mẫu thiết nhà này theo kiểu khác được không? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết việc này?
Trân trọng cảm ơn!
Phuong (hanphuongthu77@yahoo.com)
Khi mua nhà thuộc dự án thiết kế đã được duyệt theo mẫu, bạn phải xây đúng theo
thiết kế đã được duyệt. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet).
Trả lời:
Khoản 3 Điều 24 Luật Nhà ở 2014 có quy định, nhà ở riêng lẻ thì phải xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết thiết kế, xây dựng được phê duyệt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và có thể chia làm 2 trường hợp sau:
Thứ nhất, căn cứ khoản 4 Điều 42 Luật Nhà ở 2014, đối với phát triển nhà ở của cá nhân, hộ gia đình tại khu vực nông thôn, nếu xây dựng nhà ở trong dự án thì phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án đã được phê duyệt. Trong trường hợp khu vực yêu cầu phải có giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế thì phải tuân thủ đúng nội dung của hồ sơ thiết kế, giấy phép được duyệt.
Thứ hai, đối với phát triển nhà ở của cá nhân, hộ gia đình tại khu vực đô thị, việc cải tạo hoặc xây dựng nhà ở phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng và thiết kế đô thị. Với nhà ở, nếu yêu cầu phải có giấy phép xây dựng thì phải xây dựng theo giấy phép xây dựng theo khoản 2 Điều 43 Luật Nhà ở 2014.
Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật Nhà ở 2014, việc xây dựng không đúng tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà ở mà Nhà nước có quy định về tiêu chuẩn diện tích, tiêu chuẩn thiết kế nhà ở là hành vi bị nghiêm cấm.
Như vậy, căn cứ theo những quy định nêu trên, bạn phải xây đúng theo thiết kế đã được duyệt khi mua nhà thuộc dự án thiết kế đã được duyệt theo mẫu.
Riêng tại Tp.HCM, công văn số 2542 ngày 15/09/2010 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP và Công văn số 898 ngày 27/01/2014 về việc hướng dẫn Điều chỉnh mẫu nhà trong các dự án nhà ở đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn Tp.HCM, bạn vẫn có thể điều chỉnh được.
Chủ tịch UBND huyện, quận là người có thẩm quyền xem xét thẩm định, giải quyết và phê duyệt việc điều chỉnh mẫu nhà. Do đó, bạn cần liên hệ với UBND quận (nơi có dự án) để xem cụ thể trường hợp của mình.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *